Shërbimet

Ne synojmë të sjellim në treg inovacionet më të reja të marketingut digjital duke ju mundësuar biznesve të vogla dhe të mesme të fuqizohen duke ju ofruar shërbime si:

Krijimin dhe menagjimin e rrjeteve sociale

Krijojmë dhe menaxhojmë rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram, postime profesionale, përshkrime të produkteve në postime dhe sponsorizime.

Web faqe

Krijojmë dhe menaxhojmë web faqet, përshtatja e saj në dizajn, përshtatja e fotografive dhe produkteve e prezantuara në web faqe.

Fotografi

Fotografimi dhe editimin e imazheve të produkteve, lokaleve, që pastaj mund të publikohen në rrjetet sociale apo në web faqe dhe sponsorizim.

Video

Xhirimi i videove dhe montazhimi, prezantim të punës dhe metodave të prodhimit apo të produkteve për publikime në rrjetet sociale.

Dizajn grafik & Brendim

Dizajn grafik në të gjitha etapat, nga krijimi i Logos, përshtatjen dhe Brendim të kompanis.

Kampanja promovuse

Krijimin e kampanjave promovuse, për depërtim në tregjet vendore dhe të huaja, pjesëmarrjet në panaire promovuse.

Google Maps

Regjistrimin e biznesit në Google Maps, që biznesi juaj të jetë i dukshëm për klientët tuaj në kërkimet e Google.

QR code

Krijimin e Menyjave QR Code për restorante dhe bare, lejon mysafirët tuaj të porosisin më shpejt, dhe të shtoni informacione të dobishme.

Sponsorizim

Sponsorizim me pagesë në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të financuara nga kompania (varësisht nga buxheti për investim).

Reklamim

Reklamim me Influencera dhe Artista, prezantim të biznesit dhe produkteve, mënyra më e mirë për të fituar besimin e klientëve dhe audiencë.

Ofertat

Oferta 1

199.00

✪ Krijimi i planit të marketingut
✪ Postime profesionale 8 herë në muaj
✪ Përshkrime të produkteve në secilin postim
✪ Fotografi profesionale për Produktet
✪ Sponsorizim në Facebook dhe Instagram*

Oferta 2

299.00

✪ Krijimi i planit të marketingut
✪ Postime profesionale 12 herë në muaj
✪ Përshkrime të produkteve në secilin postim
✪ Fotografi profesionale për Produktet
✪ Sponsorizim në Facebook dhe Instagram*

Oferta 3

399.00

✪ Krijimi i planit të marketingut
✪ Postime profesionale 16 herë në muaj
✪ Përshkrime të produkteve në secilin postim
✪ Fotografi profesionale për Produktet
✪ Sponsorizim në Facebook dhe Instagram*

Oferta 4

499.00

✪ Krijimi i planit të marketingut
✪ Postime profesionale 20 herë në muaj
✪ Përshkrime të produkteve në secilin postim
✪ Fotografi profesionale për Produktet
✪ Sponsorizim në Facebook dhe Instagram*

*Sponsorizimeve në Facebook dhe Instagram, ato gjithmonë financohen nga kompania varësisht nga synimi për shpenzim në marketing

Disa peytje të shpeshta

Ne bëjmë menaxhimin dhe postime në rrjetët sociale si Facebook dhe Instagram, varësisht nga kontraktimi dhe marrëveshja me klientin, ato gjithmon përfshinë postime profesionale duke filluar me fotografi profesionale dhe me përshkrim adekuat të produktit, që prezantimi të jetë sa më i kuptueshëm për klientin.

Kur bëhet fjalë për financimin e sponsorizimeve në Facebook dhe Instagram, ato gjithmonë financohen nga kompania varësisht nga synimi dhe buxheti i planifikuar për shpenzim në marketing, dhe bëhet në piketim të klientit potencial të produktit dhe në synimin e kompanisë.

Shërbimet tona nuk limitohen vetëm në paketat dhe ofertat që i kemi prezantuar, gjitha shërbimet specifike të kërkuara nga klientët tanë paguhen ekstra varësisht nga kërkesa dhe marrëveshja.